12 września 2012

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW MOTYWACYJNYCH

Uwaga studenci IV-go roku kierunek Budownictwo!

INFORMACJA DOTYCZĄCA

STYPENDIÓW MOTYWACYJNYCH

Wnioski o stypendium motywacyjne 1000 zł należy składać w terminie do 12.10.2012 r. w Dziekanacie Wydziału BiA.

Osoby, które studiują również na innym kierunku studiów, powinny dodatkowo złożyć oświadczenie o wyborze kierunku podstawowego.

Formularze wniosku i oświadczenia do pobrania ze strony internetowej WBiA.