18 kwietnia 2013

Pisemna część egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia

 

Pisemna część egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo stacjonarne i niestacjonarne oraz Architektura i Urbanistyka, dla studentów którzy uzyskali zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do 30.04.2013r

odbędzie się 24.05.2013r. o godzinie 1600 w Auli I

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego pisemnego jest złożenie: indeksu i karty okresowej osiągnięć do dziekanatu najpóźniej do 7.05.2013 oraz pracy dyplomowej do sekretarzy komisji egzaminacyjnej najpóźniej do 30.04.2013r.