25 czerwca 2013

listy odób dopuszczonych do egzaminu z rysunku w roku akad. 2013/2014

Osoby dopuszczone na egzamin z rysunku:

Grupa 1 na egzamin z rysunku odręcznego – kierunek Architektura

01.07.2013 – godz. 9.00 (rejestracja na egzamin od 8.00),
02.07.2013 – godz. 14.00 (rejestracja na egzamin od 13.00)

Grupa 2 na egzamin z rysunku odręcznego – kierunek Architektura

01.07.2013 – godz. 14.00 (rejestracja na egzamin od 13.00),
02.07.2013 – godz. 9.00 (rejestracja na egzamin od 8.00)

Kandydaci na studia I stopnia , którzy podlegają egzaminowi wstępnemu, są  zobligowani do dnia 02.07.2013 roku do godz. 14.00 zgłosić gotowość przystąpienia do egzaminu u sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - p.komada@pollub.pl, tel. 81 538 4337.
Egzamin odbędzie się w sali E402 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, w dniu 03.07.2013 o godz. 9.00. Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się na egzamin najpóźniej o godz. 8.45. Kandydat obowiązany jest przed wejściem na salę egzaminacyjną  przedstawić dowód osobisty lub inny dokument zaopatrzony w fotografię,
stwierdzający jego tożsamość.

Politechnika Lubelska organizuje egzaminy wstępne dla kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym „nowa matura” (dotyczy maturzystów z lat 2002, 2005 i 2006) oraz na egzaminie dojrzałości „stara matura” w części pisemnej nie zdawali przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów, oznaczonych w tabeli symbolem M. (Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 19/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. http://www.pollub.pl/files/36/attachment/2996_2333_UchwalaNr19.,Rekrutacja,2013-14.pdf)