22 września 2014

Zwolnienie z części opłat za studia dla studentów niestacjonarnych

UWAGA STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH !!!

Wszyscy studenci którzy chcą się ubiegać o zwolnienie z opłat z części czesnego maja obowiązek do dnia 18 października 2014 r. złożyć w Dziekanacie WBiA następujące dokumenty:

- podanie (w podaniu podać skład rodziny),

- zaświadczenie z urzędu skarbowego za rok 2013 wszystkich dorosłych członków rodziny (chyba ,że sytuacja uległa zmianie to aktualne zaświadczenie o zarobkach).

- zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego podanego w hektarach przeliczeniowych.