27 stycznia 2015

Pisemny egzamin dyplomowy na studiach I stopnia

PISEMNY EGZAMIN DYPLOMOWY NA STUDIACH I STOPNIA

na

kierunku: Architektura i Urbanistyka (studia stacjonarne) oraz

kierunku: Budownictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

odbędzie się 03.02.2015 (wtorek)

w godz. 1600-1900 , AI, AII

Wpuszczanie studentów do sal rozpocznie się od godz. 15.15.

Przypominamy o posiadaniu dowodu osobistego.