10 lutego 2015

Zlecenia w ramach projektu na przygotowanie programów warsztatów i szkoleń oraz materiałów dydaktycznych

1. Opracowanie programów warsztatów i materiałów dydaktycznych dla zajęć fakultatywnych w języku polskim, WARSZTATY NA PLACACH BUDOWY w związku z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu  zgodnie z zadaniem 1 poz. 1  w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów w- współpraca Politechniki Lubelskiej  i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami"

Zapytanie ofertowe

 

2. Opracowanie programów warsztatów i materiałów dydaktycznych dla zajęć fakultatywnych w języku polskim, WYCENA NIERUCHOMOŚCI w związku z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu  zgodnie z zadaniem 1 poz. 1  w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów w- współpraca Politechniki Lubelskiej  i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami

Zapytanie ofertowe

 

3. Opracowanie programów warsztatów i materiałów dydaktycznych dla zajęć fakultatywnych w języku angielskim  - COMMUNICATIONS IN TECHNICAL AND BUSINESS ENGLISH w związku
z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu  zgodnie z zadaniem 1 poz. 2  w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów w - współpraca Politechniki Lubelskiej 
i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami

Zapytanie ofertowe

 

4. Przeprowadzenie warsztatów „Trening asertywności i radzenie sobie ze stresem” w związku z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu  zgodnie z zadaniem 3 poz. 33  w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów w- współpraca Politechniki Lubelskiej  i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami

Zapytanie ofertowe

 

5. Przeprowadzenie Warsztatów „Efektywna Komunikacja” związku z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu  zgodnie z zadaniem 3 poz. 34 w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów w- współpraca Politechniki Lubelskiej i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami

Zapytanie ofertowe

 

6. Przeprowadzenie „Warsztaty Techniki negocjacji i rozwiązywanie konfliktów” w związku z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu  zgodnie z zadaniem 3 poz. 35  w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów - współpraca Politechniki Lubelskiej  i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami

Zapytanie ofertowe

 

7. Przeprowadzenie „Warsztaty Efektywne słuchanie, prezentowanie własnych opinii, sztuka wygłaszania publicznych prezentacji” w związku z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu  zgodnie z zadaniem 3 poz. 36 w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów - współpraca Politechniki Lubelskiej  i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami

Zapytanie ofertowe

 

8. Zakup książek w języku angielskim dotyczące  tematyki BIM (dwa komplety po 7 książek)  w związku z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu  zgodnie z zadaniem 5 poz. 46  ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów - współpraca Politechniki Lubelskiej  i Politechniki Poznańskiej  z pracodawcami”

Zapytanie ofertowe