3 marca 2015

Zlecenia w ramach projektu na przygotowanie szkoleń, warsztatów i zakup oprogramowania.

1. Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia  AUTODESK REVIT STRUCTURE w związku z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu  zgodnie z zadaniem 5 poz. 49  w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów w- współpraca Politechniki Lubelskiej  i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami"

Zapytanie ofertowe

 

2. Zakup oprogramowania do szkolenia Projektowanie Building Information Modelling w związku z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu  zgodnie z zadaniem 5  poz. 45 w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów w- współpraca Politechniki Lubelskiej  i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami

Zapytanie ofertowe

 

3. Przeprowadzenie „Warsztaty Rozwiązywanie problemów” w związku z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu  zgodnie z zadaniem 5 poz. 44w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów w- współpraca Politechniki Lubelskiej  i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami

Zapytanie ofertowe

 

4. „Koszt przejazdu studentów Politechniki Poznańskiej  na Politechnikę Lubelską  dot. zajęć fakultatywne Rusztowania budowlane, w LUBLINIE” w związku z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu  zgodnie z zadaniem 2 poz.17 w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów w - współpraca Politechniki Lubelskiej 
i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami

Zapytanie ofertowe