12 lutego 2015

Zapytania ofertowe w sprawie przygotowania sprzętu do zajęć, zakupu norm oraz zakupu materiałów

  • Przygotowanie sprzętu do zajęć fakultatywnych Rusztowania budowlane- serwisowani i kalibracja maszyny wytrzymałościowej Zwick, w związku z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu  zgodnie z zadaniem 2 poz. 11  ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów- współpraca Politechniki Lubelskiej  i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami

Zapytanie ofertowe

Protokół udzielenia zamówienia

 

  • Zakup zestawu 12 norm dotyczących Rusztowań budowlanych, 4 kpl., w związku z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu  zgodnie z zadaniem 2 poz. 16  ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów- współpraca Politechniki Lubelskiej  i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami

Zapytanie ofertowe

Protokół udzielenia zamówienia

 

  • Zakup materiałów (elementy rusztowań) do badań laboratoryjnych podczas zajęć fakultatywnych Rusztowania na budowlane (2 grupy * 1 kpl.) , w związku z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu zgodnie z zadaniem 2 poz. 15  ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów współpraca Politechniki Lubelskiej  i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami”,

Zapytanie ofertowe

Protokół udzielenia zamówienia

 

  • Przygotowanie sprzętu do zajęć fakultatywnych Rusztowania budowlane- serwisowanie i kalibracja maszyny wytrzymałościowej Valter - bai, w związku z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu  zgodnie z zadaniem 2 poz. 12  ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów- współpraca Politechniki Lubelskiej  i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami”,

Zapytanie ofertowe

Protokół udzielenia zamówienia