23 lutego 2015

Zlecenia w ramach projektu na przygotowanie sprzętu do zajęć, przeprowadzenie szkoleń, warsztatów oraz zakupy pomocy dydaktycznych

  • Szkolenie certyfikowane  Metodyka zarządzania przedsięwzięciami, w związku z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu  zgodnie z zadaniem 2 poz. 31  ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów- współpraca Politechniki Lubelskiej  i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami

Zapytanie ofertowe

Protokół udzielenia zamówienia

 

  • Przygotowanie sprzętu do zajęć fakultatywnych Rusztowania budowlane- kalibracja i przygotowanie urządzenia MTS, w związku z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu  zgodnie z zadaniem 2 poz. 13  ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów- współpraca Politechniki Lubelskiej  i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami

Zapytanie ofertowe

Protokół udzielenia zamówienia

 

  • Przeprowadzenie warsztatów : Trening kreatywności, Analiza SWOT oraz Techniki zarządzania czasem- organizacja- efektywne planowanie, w związku z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu  zgodnie z Zadaniem 4 poz. 41 42, 43  ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów- współpraca Politechniki Lubelskiej  i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami

Zapytanie ofertowe

Protokół udzielenia zamówienia

 

  • Przeprowadzenie Warsztatów Pierwszej pomocy, w związku z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu  zgodnie z Zadaniem 2 poz. 32  ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów- współpraca Politechniki Lubelskiej i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami

Zapytanie ofertowe

Protokół udzielenia zamówienia

 

  • Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć fakultatywnych  Social Competence ( f- ra 2 zestwy), w związku z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu  zgodnie z zadaniem 3 poz. 39 ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów- współpraca Politechniki Lubelskiej  i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami

Zapytanie ofertowe

Protokół udzielenia zamówienia