7 kwietnia 2015

Zlecenie w ramach projektu na opracowanie modelu współpracy biznes-nauka (opracowanie dokumentu modelu) w celu modyfikacji programów kształcenia

  • Opracowanie modelu współpracy biznes-nauka (opracowanie dokumentu modelu) w celu modyfikacji programów kształcenia w związku z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu zgodnie z zadaniem 6 pozycja 52 w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów- współpraca Politechniki Lubelskiej  i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami

Zapytanie ofertowe