20 kwietnia 2015

Pisemny egzamin dyplomowy na studiach I stopnia - 22.05.2015

EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI NA STUDIACH I STOPNIA

kierunek: Architektura i Urbanistyka (studia stacjonarne)

kierunek: Budownictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

Termin egzaminu: 22.05.2015 (piątek) w godz. 1600-1900 aula A II

 

Indeksy z uzupełnionymi wpisami proszę złożyć do Dziekanatu do 30.04.2015

Prace dyplomowe IAS należy złożyć do 30.04.2015 w pokoju 341

Prace dyplomowe IBS, IBN należy złożyć do 30.04.2015 w pokoju 501, 420

Przypominamy o posiadaniu dowodu osobistego.