21 kwietnia 2015

Przeprowadzenie warsztatowych zajęć fakultatywnych „Warsztaty na placach budowy”

Przeprowadzenie warsztatowych zajęć fakultatywnych Warsztaty na placach budowy w związku
z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu  zgodnie z Zadaniem 2 poz. 25 w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów- współpraca Politechniki Lubelskiej  i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami

Zapytanie ofertowe