5 maja 2015

Zlecenie w ramach projektu na przygotowanie wyżywienia podczas zajęć w firmach budowalnych

  1. Wykonanie usługi polegającej na: Organizacji  wyżywienia podczas zajęć w firmach  budowalnych dla 6 grup ( 15+1),  gdzie  3  grupy są z Politechniki Lubelskiej i 3 grupy są z Politechniki Poznańskiej, w związku z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu  zgodnie z Zadaniem 2 poz. 30  ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów- współpraca Politechniki Lubelskiej  i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami

    Zapytanie ofertowe