7 grudnia 2015

Specjalności w ramach rekrutacji na II stopień studiów w roku akademickim 2015/2016

W roku akademickim 2015/2016 rekrutacja na drugi stopień studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunek Budownictwo będzie odbywała
się na cztery następujące specjalności:
1.Drogi i Mosty
2.Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
3.Remonty i Konserwacja Zabytków
4.Technologia i Organizacja Budownictwa