20 stycznia 2016

Egzamin dyplomowy na studiach I stopnia

 

EGZAMIN DYPLOMOWY NA STUDIACH I STOPNIA na

kierunku: Architektura i Urbanistyka (studia stacjonarne) oraz kierunku: Budownictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne) odbędzie się 04.02.2016 (czwartek)

w godz. 1600-1900 , Aula I, Aula II

 

Wpuszczanie studentów do sal rozpocznie się od godz. 15.15.

Przypominamy o posiadaniu dowodu osobistego.