16 lutego 2016

Seminarium Mgr inż. Agnieszki Woszuk pt. "Wpływ dodatku zeolitów na obniżenie temperatury produkcji i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych"

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w seminarium, na którym mgr inż. Agnieszka Woszuk zaprezentuje wyniki badań oraz wnioski wynikające z dysertacji pt. "Wpływ dodatku zeolitów na obniżenie temperatury produkcji i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych".

Seminarium odbędzie się dnia 24 lutego 2016 r. w auli AII gmachu WBiA, poczynając od godz. 10.15.


Z poważaniem,

Dr hab. inż. Wojciech Franus, prof. PL
Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki