15 lutego 2016

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę cateringowę – obiad

POLITECHNIKA LUBELSKA                  
ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin

NIP 7120104651

                                                           

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Politechnika Lubelska na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty handlowej na realizację dostawy, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto.

   

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa – obiad dla uczestników spotkania członków Komitetu naukowego konferencji "Ochrona środowiska i estetyka w budownictwie komunikacyjnym" (12 osób) w dniu 25 lutego 2016 r. według specyfikacji:

  • zupa (1 rodzaj);
  • pieczywo mieszane;
  • danie główne obiadowe składające się z:
  1. ziemniaki;
  2. mięso lub ryba (do wyboru);
  3. surówka (min. 2);
  4. deser (ciasto);
  • napoje zimne – woda gazowana i niegazowana, soki, kawa lub herbata;
  • obsługa serwisowa.

 

Kryterium/Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru jest najniższa cena oraz doświadczenie oferenta w wykonywaniu usług cateringowych

 

Oferta powinna zawierać:
- warunki dostawy,
- termin realizacji zamówienia,
- formę płatności (preferowany przelew),
- warunki gwarancji*.

Oferty, które nie odpowiadają pełnemu opisowi zamówienia, nie będą rozpatrywane.

                                                                                                                                                         

Oferty należy przesłać na adres  e-mail wb.sekretariat@pollub.pl do dnia 22.02.2016r. do godziny 16.00 lub osobiście do Sekretariatu Wydziału Budownictwa i Architektury PL, ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin

Osoba upoważniona do udzielania informacji: Aleksandra Rozner

e-mail wb.sekretariat@pollub.pl tel. 81 538 43 73

 

* jeśli dotyczy