9 marca 2016

Środa 16 marca 19:45 wykład AMERYKAŃSKIE SEKRETY OCHRONY ZABYTKÓW – Uliana Postrygan

Wydział Budoownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

serdecznie zaprasza na wykład gościnny:

 

AMERYKAŃSKIE SEKRETY OCHRONY ZABYTKÓW

 

który wygłosi Uliana  Postrygan

 

środa 16 marca 2016,  19:45

 

Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury

ul. Nadbystrzycka 40, aula 430 (nowe skrzydło)

 

 

Mgr inż. arch. Uliana Postrygan od czerwca 2015 r. jest praktykantką w Historic Savannah Foundation - organizacji non-profit zajmującą się ochroną zabytków miasta Savannah, stan Georgia, USA.

Studentka studium doktoranckiego z Historii Architektury, Budowy Miast i Konserwacji Zabytków w Instytucie Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łodzkiej.

W roku 2012/2013 stypendystka Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Realizowała projekt badawczy “Urban Preservation and Renewal” na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

W roku 2010 otrzymała Dyplom pierwszego stopnia (z wyróżnieniem od Głównego Architekta miasta Lwów Y. Kryvoruchko,) na XIX Międzynarodowym konkursie w dziedzinie restauracji i renowacji zabytków architektury ukraińskiej, za pracę magisterską na temat: „Cechy charakterystyczne kształtowania nowej zabudowy w części historycznej miasta na przykładzie miasta Dniepropietrowska”.

Odbyła praktyki w Urzędach z Ochrony Zabytków na Ukrainie i w Rosji.