19 kwietnia 2016

20.04.2016 10:15 - otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Arkadiusza Urzędowskiego

Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w zebraniu Komisji ds. Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie Budownictwo, na którym rozpatrzony zostanie wniosek dotyczący otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Arkadiusza Urzędowskiego pt.Wpływ mikrostruktury powierzchni na opór kontaktowy styku warstw w wybranych elementach.

Posiedzenie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2016 r. w Auli II gmachu WBiA, poczynając od godz.10:15

 

Przewodniczący
Komisji d/s Przewodów Doktorskich WBiA PL

Dr hab. inż. Wojciech Franus, prof. PL