22 czerwca 2016

Egzamin wstępny na studia (tylko osoby spełniające warunki określone w regulaminie rekrutacji)

Osoby, które zgodnie z regulaminem rekrutacji, spełniają warunki upoważniające je do przystąpienia do egzaminu wstępnego, zobligowane są do kontaktu w tej sprawie z sekretarzem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dr inż. Pawłem Komadą (e-mail: p.komada@pollub.pl) do dnia 29.06.2016 r. w celu potwierdzenia uprawnień do przystąpienia do egzaminu oraz omówienia spraw organizacyjnych. 

Egzamin wstępny dla osób, których uprawnienia zostaną potwierdzone, zostanie przeprowadzony w dniu 01.07.2016 r. od godz. 10.00 w sali E310 Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.