26 lipca 2016

Porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy pomiędzy Politechniką Lubelską, Akademią Górniczo-Hutniczą i firmą Leica Geosystems Sp. z o.o.

W dniu 1 czerwca 2016 r. zostało zawarte Porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy pomiędzy Politechniką Lubelską, Akademią Górniczo-Hutniczą i. Stanisława Staszica w Krakowie i firmą Leica Geosystems Sp. z o.o., którego celem jest nawiązanie i określenie zasad współpracy naukowej w dziedzinie geodezji i kartografii, popularyzacji wiedzy z tego zakresu, wymiany doświadczeń, praca badawcza dotycząca stacji permanentnych systemu Leica SmartNET.