5 października 2016

12.10.2016 - Seminarium Wydziałowe połączone z posiedzeniem Komisji ds. przewodów doktorskich

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam Państwa na Seminarium Wydziałowe połączone z posiedzeniem Komisji ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie budownictwo.
Seminarium odbędzie się 12 października 2016 o godzinie 10:15 w Auli II.
Na seminarium wyniki swoich prac badawczych związanych z realizowaną dysertacją doktorską przedstawią:

mgr inż. Małgorzata Snela, tytuł wystąpienia  "Szacowanie temperatury krytycznej stalowych ram przechyłowych w pożarze rozwiniętym z uwzględnieniem zmieniającej się podatności węzłów"

i

mgr inż. Stanisław Plechawski, tytuł wystąpienia "Wpływ temperatur pożarowych na wybrane parametry struktury betonów".

Po seminarium odbędzie się zamknięte posiedzenie Komisji w sprawie dopuszczenia Prelegentów do dalszych czynności zwiazanych z przewodem doktorskim.

 


Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich
dr hab. inż. Wojciech Franus,  Prof. PL