28 listopada 2016

7 grudnia 2016r. - Zebranie Rady Wydziału Budownictwa i Architektury

P. T.

Członkowie Rady

Wydziału Budownictwa i Architektury

Politechniki Lubelskiej

 

Szanowni Państwo,

Zapraszam na zebranie Rady Wydziału Budownictwa i Architektury, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 12 15 w sali nr 101 WBiA.

 

Z poważaniem
dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL

 

 

Program obrad:

 

 1. Otwarcie zebrania, przyjęcie programu obrad.
 1. Rozpatrzenie wniosków komisji ds. przewodów doktorskich.
  ref.: przewodniczący komisji
 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności wydziału oraz ocena jakości kształcenia w roku akademickim 2015/2016.
  ref.: dziekan wydziału
 1. Wdrożenie indeksu elektronicznego jako formy dokumentacji przebiegu studiów.
  ref.: prodziekan ds. studenckich studiów II stopnia
 1. Przygotowania do realizacji projektu „Międzynarodowy program kształcenia na Wydziale Budownictwa i Architektury”.
  ref.: dziekan wydziału
 1. Sprawy kadrowe.
  ref.: kierownicy jednostek organizacyjnych
 1. Sprawy dydaktyczne.
  ref.: prodziekani ds. studenckich
 1. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.