6 grudnia 2016

8.12.2016 -Wykład gościnny dr. hab. inż. Andrzej Szaraty pt. „Kierunki rozwoju systemu transportowego w obszarach zurbanizowanych”

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Drogowców i Mostowców wraz z Katedrą Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej w ramach projektu pn. „700 lat dróg i mostów w Lublinie” organizuje cykl wykładów gościnnych specjalistów w zakresie dróg i mostów. Celem wykładów jest poszerzenie i wskazanie nowych horyzontów i zagadnień związanych z drogami i mostami.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wykład gościnny pt. „Kierunki rozwoju systemu transportowego w obszarach zurbanizowanych”, który odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 r. na Wydziale Budownictwa i Architektury w Auli III, o godz. 18:00.

Wykład wygłosi Pan dr hab. inż. Andrzej Szarata, profesor Politechniki Krakowskiej.