10 stycznia 2017

Projekt pn. "Otwarta Integracja"

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II realizuje projekt pn. "Otwarta Integracja", współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, adresowany do studentów-cudzoziemców, pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej.

Celem projektu jest wprowadzenie studentów-cudzoziemców w zasady funkcjonowania polskiego społeczeństwa, prawa oraz szkolnictwa. Działania przewidziane w projekcie obejmują bezpłatne kursy języka polskiego, szkolenia integracyjno-kulturowe i szkolenia z kompetencji miękkich, potrzebnych na rynku
pracy.

W ramach projektu udostępniamy pomieszczenie "Common Room" dla polskich i zagranicznych studentów, przeznaczone do spotkań integracyjnych, spędzania wolnego czasu we wspólnym gronie, organizacji wydarzeń kulturalnych i wspólnych wyjść do kina lub teatru. Obecnie prowadzimy rekrutację na kursy języka polskiego na pozrorrne podstawowym i średniozaawansowanym w wymiarze 120 godzin rocznie oraz zachęcamy do udziału w innych działaniach w projekcie.


Osobami do kontaktu w sprawie projektu są: dr Kamil Debiński, kierownik
projektu i dr Anna Przybyła, asystent projektu, tel. /81/ 445-41-66 i 445-39-85.
Do niniejszego pisma załączam informator o projekcie.