9 marca 2017

22.03.2017r. - Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Macieja Szeląga

DZIEKAN ORAZ RADA WYDZIAŁU

BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

zawiadamiają,

że w dniu 22 marca 2017 r. r., o godz. 1115  w sali nr 101 Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, przy ul. Nadbystrzyckiej nr 40 w Lublinie, odbędzie się

 

publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. inż. Macieja Szeląga

pt.: „Wpływ składu kompozytów cementowych na geometrię ich spękań termicznych”

 

Promotor pracy:          dr hab. inż. Stanisław Fic, prof. PL

Politechnika Lubelska

             

Recenzenci:                 dr hab. inż. Marek J. Ciak, prof. UWM

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

 

dr hab. inż. Wojciech Piasta, prof. PŚk

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

 

________________________________________________________________

 

Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można się zapoznać w bibliotece  WBiA PL  przy  ul. Nadbystrzyckiej nr 40 w Lublinie.

Streszczenie pracy doktorskiej z recenzjami dostępne jest na stronie http://wbia.pollub.pl/pl/o-wydziale/przewody-doktorskie/recenzje-w-przewodzie-doktorskim.

 

 

Lublin, dnia 7 marca 2017 r.