24 kwietnia 2017

Dodatkowy nabór na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+

 

WYJAZDY NA STUDIA

Dodatkowy nabór na wyjazdy na studia na semestr letni 2017/2018 w ramach programu Erasmus+ trwa do 31 maja 2017r.

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacjizasadami finansowymi, listą umów oraz przewodnikiem Krok po kroku.

Student/uczestnik studiów doktoranckich zgłasza zamiar wyjazdu do koordynatora wydziałowego pisemnie na formularzu zgłoszeniowym. Należy pamiętać, że oprócz zgłoszenia w Politechnice Lubelskiej, student wysyła swoją aplikację także do uczelni partnerskiej. Daty przyjmowania zgłoszeń każda uczelnia ustala indywidualnie!

 

W razie pytań w sprawie wyjazdu na studia, proszę o kontakt. 

Dorota Tylus (d.tylus@pollub.pl).

 

WYJAZDY NA PRAKTYKI

Dodatkowy nabór na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 trwa do 9 maja 2017r.

 

Osoby zainteresowane wyjazdem na praktyki prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, ofertami praktyk oraz listą firm, w których studenci odbywali praktyki.

Student/uczestnik studiów doktoranckich zgłasza zamiar wyjazdu do koordynatora wydziałowego pisemnie na formularzu zgłoszeniowym. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć List Intencyjny podpisany przez instytucję przyjmującą.

W przypadku pytań dotyczących wyjazdu na praktyki prosimy o kontakt: Magdalena Goździk (m.gozdzik@pollub.pl) lub zapraszamy osobiście do Biura Kształcenia Międzynarodowego (Dom Studenta 4, p. 9).