1 czerwca 2017

07.06.2017 10:15 - seminarium mgr inż. Daniela Pietrasa pt. "Opis procesów degradacji i mechanika kompozytów zbudowanych na matrycach cementowych lub wapiennych"

Szanowni Państwo,
 
Serdecznie zapraszam Państwa na Seminarium Wydziałowe połączone z posiedzeniem Komisji ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie budownictwo.
 
Seminarium odbędzie się 07.06.2017 o godzinie 10:15 w Auli II.
 
Na seminarium wyniki swoich prac badawczych związanych z realizowaną dysertacją doktorską przedstawi mgr inż. Daniel Pietras, tytuł wystąpienia "Opis procesów degradacji i mechanika kompozytów zbudowanych na matrycach cementowych lub wapiennych".
 
Podczas seminarium mgr inż. Damian Gil zaprezentuje koncepcję realizacji pracy doktorskiej pt. "Synergia oddziaływań krzemionkowych popiołów lotnych i mikrokrzemionki na procesy pękania w betonach zwykłych".
 
Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego udziału w seminarium.
 
Przewodniczący Wydziałowej Komisji
ds. Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie Budownictwo
 
dr hab. inż. Wojciech Franus,  Prof. PL