15 września 2017

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Dziekan i Rada

Wydziału Budownictwa i Architektury
Politechniki Lubelskiej

mają zaszczyt zaprosić

STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

na

WYDZIAŁOWĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO
2017/2018

która odbędzie się 2 października 2017 roku o godzinie 12:00 
w Auli AIII (nowa część budynku Wydziału, IV piętro)

przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie

 

Dzień 2 października 2017 roku (poniedziałek) jest wolny od zajęć dydaktycznych.

Obecność studentów pierwszego roku na wydziałowej inauguracji jest obowiązkowa

ze względu na złożenie ślubowania

Inauguracja pierwszego roku studiów niestacjonarnych odbędzie się w dniu 6 października (piątek) o godzinie 15.30 w sali 201