24 października 2017

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej uzyskał kategorię A

Szanowni Państwo

Z satysfakcją  informujemy, że

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

uzyskał kategorię A

przyznawaną najlepszym jednostkom naukowym, zgodnie z aktualną oceną parametryczną przeprowadzoną przez KEJN (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych)  w 2017 r., a opublikowaną w dniu  16 października 2017.

O tak wysokiej ocenie zadecydował dorobek naukowy, projektowy i artystyczny wszystkich pracowników Naszego Wydziału

Kategorię A otrzymało tylko 5 wydziałów kształcących na kierunku budownictwo i 4 wydziały architektury. Jedynie Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej w GWO (w grupie wspólnej oceny) reprezentuje obie dyscypliny na uczelniach technicznych (politechnikach).

W trakcie kompleksowej oceny parametrycznej oceniano: osiągnięcia naukowe i projektowe Wydziału, rozwój kadry w tym uzyskane stopnie naukowe, potencjał badawczy Wydziału oraz praktyczne efekty działalności naukowej i projektowej oraz pozostałą działalność wdrożeniową i artystyczną.

W imieniu zespołu dziekańskiego pragnę podziękować wszystkim pracownikom Wydziału, których osiągnięcia przyczyniły się do uzyskania tak wysokiej oceny.

B. Szmygin

Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury

Politechniki Lubelskiej