20 listopada 2017

29.11.2017 r. – Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Daniela Pietrasa

DZIEKAN ORAZ RADA WYDZIAŁU

BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

_______________________________________________________________

 

zawiadamiają,

że w dniu 29 listopada 2017 r., o godz. 1015 w auli A2 Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie, odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr inż. Daniela Pietrasa

pt.: „Opis procesów degradacji i mechanika kompozytów zbudowanych na matrycach cementowych lub wapiennych”

Promotor pracy:

prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski – Politechnika Lubelska

Promotor pomocniczy:

dr hab. inż. Grzegorz Golewski, prof. PL – Politechnika Lubelska

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma – Politechnika Poznańska

___________________________________________________________________________

Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w bibliotece WBIA PL przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie.

Streszczenie pracy doktorskiej z recenzjami dostępne jest na stronie  http://wbia.pollub.pl/pl/o-wydziale/przewody-doktorskie/recenzje-w-przewodzie-doktorskim.

 

Lublin, dnia 17 listopada 2017 r.