4 grudnia 2017

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna TRANSEIA

Katedra Dróg i Mostów WBiA PL wraz z Konsorcjum Naukowo-Przemysłowym Inżynierii Lądowej KNPIL reprezentowanym przez: Ekkom Sp. z o.o., Portal drogowy edroga.pl jest współorganizatorem: 

III Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej TRANSEIA

„Oceny oddziaływania na środowisko w budownictwie komunikacyjnym”

w dniach 6 - 8 grudnia 2017 r. w Krynicy Zdroju

 

Tematyka konferencji dotyczy zagadnień i badań jakie prowadzi Katedra Dróg i Mostów i związana jest z:

Opracowaniami środowiskowymi i ekoinfrastrukturą w przepisach prawnych, w tym:

 • Aktualnym stanem prawny i koniecznymi zmianami
 • Optymalizacją ekoinfrastruktury
 • Procedurami stosowania ekoinfrastruktury
 • Wytycznymi i katalogami dotyczącymi opracowań środowiskowych i ekoinfrastruktury

Badaniami i innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie ekoinfrastruktury, w tym:

 • Danymi w opracowaniach środowiskowych
 • Bazami danych środowiskowych
 • Badaniami i prognozami oddziaływań i stanu środowiska

Technologią projektowania BIM i prognozowaniem niekorzystnych oddziaływań w budownictwie komunikacyjnym:

 • Technologią projektowania BIM i jej zastosowaniem w opracowaniach środowiskowych
 • Metodami prognozowania niekorzystnych oddziaływań w budownictwie komunikacyjnym
 • Analizą cyklu życia obiektów komunikacyjnych
 • Wariantowaniem w opracowaniach środowiskowych

Niekorzystnym oddziaływaniem infrastruktury komunikacyjnej na środowisko i  zdrowie ludzi – metodami i środkami minimalizacji:

 • Aktualnymi problemami stosowania zabezpieczeń przed hałasem
 • Zanieczyszczeniem powietrza oraz ich wpływem na klimat i zdrowie ludzi
 • Wpływem rozwiązań komunikacyjnych na wody – metody i środki ograniczania zanieczyszczeń
 • Aktualnymi problemami w zakresie ochrony przyrody w budownictwie komunikacyjnym – potrzebami badań i koniecznymi zmianami.

W ramach konferencji przewidziane są wystąpienia poświęcone wynikom wykonywanych badań przez Pracowników Katedry m.in. w ramach programu badawczego Rozwój Innowacji Drogowych.