11 grudnia 2017

15 grudnia 2017 r. - spotkania z członkami Komisji Akredytacyjnej

Szanowni Państwo, w związku z planowaną wizytacją związaną z akredytacją kierunku studiów Architektura na Politechnice Lubelskiej,

SERDECZNIE ZAPRASZAMY na spotkania z członkami Komisji, które odbędą się (piątek) 15 grudnia 2017 r.

 

9:30-10:00   (Sala Rady Wydziału WBiA)– spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie raportu samooceny w celu omówienia raportu i ustalenia szczegółów wizytacji;

10.00 – 10. 30 (Sala Rady Wydziału WBiA)   – spotkanie z samorządem studenckim;

10.30 – 11.00 (Sala Rady Wydziału WBiA)    – spotkanie z przedstawicielami kół naukowych;

11.00 – 12.00 (Aula 2 WBiA)       – spotkanie ze studentami ocenianego kierunku studiów;

12:00 - 13:00 (Sala Rady Wydziału WBiA)     – spotkanie z nauczycielami akademickim;

13:00 - 13:30 (Gabinet Dziekana)       – spotkanie z przedstawicielami otoczenia społeczno – gospodarczego,

15:30 - 17:00 (Sala Rady Wydziału WBiA)     – spotkanie z osobami odpowiedzianymi za zapewnienie jakości kształcenia, praktyki, losy zawodowe absolwentów;