12 lutego 2018

Środa 14 II 18:00 wernisaż wystawy startARCHITEKCI’17

 

Zapraszamy

na środę 14 lutego 2018, na godz. 18:00

do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, plac Teatralny 1

 

na wernisaż wystawy startARCHITEKCI 17

prezentującej projekty dyplomowe obronione w 2017 roku

na kierunku architektura

na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

 

serdecznie zapraszają

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

i Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE WYSTAWIE

środa 14 lutego 2018 roku, godz. 18: 00 -Wernisaż wystawy

sobota 3 marca 2018 roku, godz. 10:00-15:00 - otwarte posiedzenie jury konkursów projektów dyplomowych z prezentacją wybranych projektów przez ich autorów.

wtorek 13 marca 2018 roku, godz. 18:00 - dyskusja o projektach prezentowanych na wystawie poprzedzona ogłoszeniem wyników konkursów projektów dyplomowych

 

Organizatorzy wystawy:

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie www.spotkaniakultur.com

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej http://wbia.pollub.pl/

Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej http://fundacja.pollub.pl/

 

Sponsorzy wystawy :

Koło – grupa Geberit www.kolo.com.pl

Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych Lift-Service http://www.lift.pl/

 

Patroni wystawy:

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP – Oddział Lublin http://sarp.lublin.pl/

miesięcznik Architektura-murator http://architektura.muratorplus.pl/

Fundacja Centrum Architektury http://centrumarchitektury.org/

 

 

Wystawa „start ARCHITEKCI’17” prezentuje projekty dyplomowe obronione w 2017 roku na kierunku Architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Uczestniczące w wystawie 94 projekty (40 inżynierskich i 54 magisterskie) zostało zebranych w dziewięciu grupach tematycznych: Dialog z historią, Dusza i ciało, Dwoistość, Dopełnienie, Mechanizm, Natura, Od nowa, Potencjał, Rozwój, oraz Warsztat. Grupy tematyczne zostały sformowane tak by zwrócić uwagę odbiorców wystawy na idee, wartości i sposoby kształtowania reprezentowane przez pokazywane projekty. W szczególności na kwestie niewynikające z tytułów projektów. Jednocześnie dobór projektów w określone kategorie ma na celu pokazanie wieloaspektowości poszczególnych zagadnień.

            Tegoroczna wystawa jest dziewiątą edycją wystawy „start ARCHITEKCI”. Po raz pierwszy odbywa się w Centrum Spotkania Kultur. Pierwsze dwie edycje miały miejsce w Warsztatach Kultury i były wydarzeniami wspierającymi kandydaturę Lublina do tytułu Europejska Stolica Kultury 2016, zaś kolejne sześć edycji prezentowane było w Galerii Gala.

Podczas wystawy odbędą się obrady jury ósmej edycji organizowanego przez Oddział Lublin Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP we współpracy z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej konkursu na najlepszy projekt dyplomowy inżynierski o Nagrodę im. Tadeusza Witkowskiego, oraz konkursu na najlepszy projekt magisterski, a także kwalifikującego projekty dyplomowe magisterskie do organizowanego przez Fundację Miesa van der Rohe międzynarodowego konkursu projektów dyplomowych Young Talents Architecture Award, ogólnopolskich konkursów projektów dyplomowych o Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego – Dyplom Roku SARP, oraz o Polsko-Niemiecko Nagrodę Integracyjną SARP-BDA. Ogłoszenie wyników tych kwalifikacji połączone z dyskusją o projektach będzie jednym z wydarzeń towarzyszących wystawie.

Wystawa została rozplanowana, przygotowania i urządzona przez studentów i absolwentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, we współpracy z zespołem Centrum Spotkania Kultur. Plakat wystawy, którego autorem jest Szymon Król wybrano w konkursie przeprowadzonym przez uczestników wystawy.

Projekty do udziału w wystawie zostały wytypowane przez ich promotorów. Na wystawie zostały wspólnie zaprezentowane projekty inżynierskie i magisterskie bez ich oddzielania od siebie. W niniejszej broszurze przy imionach i nazwiskach autorów zostały podane stopnie (inż. arch. lub mgr. inż. arch.) uzyskane w wyniku obrony prezentowanych projektów przez ich autorów.

 

GRUPY TEMATYCZNE W RAMACH KTÓRYCH PREZENTOWANE SĄ PROJEKTY

 

-1.W. WARSZTAT (poziom – 1, foyer sali kinowej)

Sztuka rzemieślnicza w obecnych czasach ulega marginalizacji. Prezentowane projekty próbują podkreślić rolę tego, w jaki sposób poszczególne obiekty są budowane. Niektóre z nich odwołują się do przeszłości, w tym tradycji lokalnej, tworząc przy tym nowe formy architektoniczne. Architektura niektórych z nich wykorzystuje stare technologie i materiały budowlane, posługując się przy tym nowym językiem form. Projekty stawiają sobie za cel kreowanie miejsc integracji. Część z nich jest funkcjonalnie związana z rzemiosłem.

 

-1.N. NATURA (poziom – 1, Aleja Kultur)

Połączenie architektury z środowiskiem naturalnym zawsze stanowiło wyzwanie. Są tu projekty, w których podjęto próbę przeplatania w sposób harmonijny tworzonych przez człowieka struktur z naturalnym otoczeniem, by stworzyć spójną całość. Wyrażają dążenie do zapewnienia człowiekowi bliskości natury i jednocześnie minimalizacji stopnia ingerencji w nią.

 

-1.P. POTENCJAŁ (poziom – 1, galeria wystaw czasowych)

Głównym zamierzeniem prezentowanych prac jest kreowanie szans i wpływanie na rozwój. Są tu projekty dostarczające możliwości organizacji imprez o znaczeniu ponad regionalnym, jak i dające impulsu do ewolucji i rozbudowy miasta, a także mieszczące funkcje dające szanse poszczególnym ludziom. Projekty tworzą potencjał naukowy, organizacyjny i funkcjonalny, generując nowe perspektywy i okazję do wykonania „kroku naprzód”.

 

-1.R. ROZWÓJ (poziom – 1, galeria wystaw czasowych)

Życie każdego człowieka, od jego najmłodszych lat, wiąże się z ciągłymi zmianami i podejmowaniem decyzji. Jedną z płaszczyzn zmian jest dążenie do ciągłego rozwoju poprzez edukacje. Wśród projektów w kategorii rozwój odnajdziemy biblioteki, szkoły, miejsca rozwoju artystycznego. Miejsca, których architektura ma w pozytywny sposób wpływać na przemiany – rozwój jej odbiorców.

 

-1.I. DUSZA I CIAŁO (poziom – 1, galeria wystaw czasowych)

Dusza i ciało obejmuje projekty miejsc wprost odnoszące się do kondycji bytu zarówno w sensie fizycznym i psychicznym. Dusza jest pierwiastkiem życia, definiując potrzeby człowieka. Ciało natomiast wymaga czasu oczyszczenia i odrodzenia. Prezentowane projekty są ukierunkowane na pomoc w utrzymaniu równowagi pomiędzy materialnym ciałem i niematerialną duszą.

 

0.S. DWOISTOŚĆ (parter, korytarz przy windach)

Wiele spraw rysuje się różnie, jak widzimy je z różnych perspektyw. Także architektura jest często tworzona w taki sposób, iż ma zupełnie inne oblicze oglądana z daleka, a inne, kiedy wejdziemy w tworzoną przez nią przestrzeń. W tym dziale jest sporo takich projektów, są też takie, które łączą w sobie różne sposoby użytkowania, jak też takie, które można interpretować na dwa, lub więcej sposobów pod wieloma różnymi względami.

 

0.D. DOPEŁNIENIE (parter – 1, Aleja Kultur)

Tworzenie architektury zawsze wiąże się z dodawaniem czegoś do świata, który już istnieje. Szczególnie pozytywny efekt to przynosi gdy architektura powstaje dla miejsc zaniedbanych czy porzuconych. Wiele projektów w tym dziale to propozycje wypełnień niewielkich przestrzeni w gęsto zabudowanej tkance śródmiejskiej. Są to miejsca dawno nieużywane i nieodwiedzane, które w kontekście otoczenia zasłużyły na nową funkcję. Projekty te muszą sprostać często trudnościom jakimi są wąskie działki, czy różnorodne sąsiedztwo. Razem z nimi jest też pokazywany projekt, będący propozycją architektonicznego dopełnienia majestatycznej przestrzeni skalnej.

 

1.H. DIALOG Z HISTORIĄ (1 piętro, ciche kąty przy windach)

Projektowanie w strukturze zabytkowej czy w jej sąsiedztwie jest trudne nie tylko z powodu konfliktu zastanej architektury z obecnymi przepisami, ale też z problematyką poszanowania historycznego detalu i materiałów wykorzystywanych w przeszłości. W tym przypadku podobnie jak w projektowaniu blisko przyrody, nowa architektura musi być tłem dla ważniejszej historycznej.

 

1.A. OD NOWA (1 piętro, Aleja Kultur)

Z biegiem czasu liczne obszary miast i mniejszych miejscowości zaczynają potrzebować nowej odpowiedzi na zmieniające się potrzeby. Często zmusza to do podejmowania trudnych decyzji, stwarza wyzwania.  Przedstawiane projekty próbują stworzyć strategię – drogę przemiany, poszukującą długofalowego myślenia o przestrzeni. Definiowania jej od nowa, przy zachowaniu tego co wartościowe w miejscach, dla których zostały zaproponowane.

 

3.M. MECHANIZM (3 piętro, Aleja Kultur)

Ogromny wpływ na myślenie o architekturze wywarło porównanie przez Le Corbusiera domu do maszyny do mieszkania. Chodziło tu o kwestie użytkowe, ale maszyny są także inspiracją do stosowanych w architekturze form i rozwiązań technicznych. Ponadto architektura tworzona jest nie tylko dla ludzie, ale także dla zwierząt i dla maszyn. W tym dziale zebrano projekty w różny sposób odnoszące się do relacji architektury z mechanizmami. Także rozumiany jako sposoby kształtowania i funkcjonowania architektury.

 

 

 

ROZMIESZCZENIE PROJEKTÓW NA WYSTAWIE Z PODZIAŁEM NA GRUPY TEMATYCZNE

 

-1.W. WARSZTAT (poziom – 1, foyer sali kinowej)                                     

-1.W1.         inż. arch. Aleksandra Wójcik, Szkoła i warsztat rzemiosła drewnianego w Lubartowie

-1.W2.         mgr inż. arch. Magdalena Baryła, Muzyczna Szkoła Podstawowa w Lublinie

-1.W3. mgr inż. arch. Oskar Abramek, Ośrodek Badawczo-Edukacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego w Obidowej

-1.W4. mgr inż. arch. Paulina Grzyb, Szkoła muzyczna II stopnia w Biłgoraju

-1.W5. mgr inż. arch. Katarzyna Majkut, Lubelskie Eksperymentarium Naukowe

-1.W6. mgr inż. arch. Aleksandra Frańczuk, Muzeum Kamienia Węgielnego i Ludowej Wiedzy o Budownictwie w Lublinie

-1.W7. mgr inż. arch. Marta Bielak, Instytut Budownictwa Kamiennego w Józefowie na Roztoczu

-1.W8. mgr inż. arch. Emilia Wicik, Szkoła filmowa w Lublinie

-1.W9.         mgr inż. arch. Iulia Krupchyk, Szkoła teatralno-filmowa w Lublinie

 

-1.N. NATURA (poziom – 1, Aleja Kultur)                       

-1.N1. inż. arch. Michał Pieczka, Muzeum rzeki Wisły w Kazimierzu Dolnym

-1.N2. inż. arch. Agata Rydzik, Kompleks obsługi ruchu turystycznego dla rezerwatu Błędnych Skał

-1.N3. mgr inż. arch Justyna Sobczuk, Pensjonat i stadnina koni w Nałęczowie

-1.N4. mgr inż. arch. Aleksandra Kwiatkowska, Wielofunkcyjny pawilon w ogrodzie botanicznym UMCS w Lublinie

-1.N5. inż. arch. Katarzyna Krupa, Rewitalizacja budynków przemysłowych w Górach koło Sandomierza i adaptacja na gospodarstwo enoturystyczne z restauracją

 

-1.P. POTENCJAŁ (poziom – 1, galeria wystaw czasowych)                                                      

-1.P1. inż. arch. Elżbieta Ziemba, Dom Box- tymczasowe domy modułowe

-1.P2. inż. arch. Bartłomiej Tymosiak, Modułowy pawilon tymczasowy

-1.P3. mgr inż. arch Aneta Kaliszuk, Centrum Nauki w Lublinie

-1.P4. inż. arch. Marta Glinka, Centrum Integracji w Lublinie

-1.P5. inż. arch. Aleksandra Romak, Młodzieżowy ośrodek socjoterapii w Lublinie

-1.P6. mgr inż. arch. Monika Grobel (podczas obrony Kosmala), Obiekt Funkcji Wyższego Rzędu - Centrum Wystawiennicze Regionu Lubelskiego

-1.P7. mgr inż. arch. Aleksandra Jarosławska, Nowy budynek Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS

-1.P8. inż. arch. Patrycja Koniarska, Dom mody w Lublinie

-1.P9. mgr inż. arch. Mikołaj Przygrodzki, Pawilon Polski na Expo 2020 w Dubaju

-1.P10. mgr inż. arch. Michał Kordula, Centrum Innowacji w Lublinie

-1.P11. mgr inż. arch. Natalia Toboła, Centrum hotelowo-kongresowe w Lublinie       

 

-1.R. ROZWÓJ (poziom – 1, galeria wystaw czasowych)    

-1.R1. inż. arch. Natalia Tkaczyk, In future – Ośrodek terapeutyczny dla osób z zespołem Downa w Lublinie

-1.R2. mgr inż. arch. Magdalena Szabała, Sanatorium w Celejowie

-1.R3. inż. arch. Agata Szczepanowska, Żłobek w Radomiu

-1.R4. inż. arch. Iwona Krok, Przedszkole z oddziałami specjalnymi dla dzieci z wadami słuchu i mowy w Puławach

-1.R5. inż. arch. Karolina Piotrowska, Projekt biblioteki multimedialnej w Lublinie

-1.R6. inż. arch. Paweł Woźniak, Centrum Co-Workingu Politechniki Lubelskiej

-1.R7. inż. arch. Tomasz Jaworski, Mediateka w Łańcucie

-1.R8. mgr inż. arch. Vitalii Ferbei & mgr inż. arch. Olga Ganyk, Kompleks sportów konnych nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie

-1.R9. mgr inż. arch. Olesia Kocherzuk, Centrum Sztuki Ulicznej w Lublinie

-1.R10. mgr inż. arch. Katarzyna Bartoszek, Dom aktywnego seniora nad Zalewem Zemborzyckim

 

-1.I. DUSZA I CIAŁO (poziom – 1, galeria wystaw czasowych)

-1.I1. inż. arch. Magdalena Olszak, Obiekt przyrodoleczniczy w Lipie

-1.I2. mgr inż. arch Anna Chudzik, Ośrodek leczenia uzależnień w Polesiu Małym na Zamojszczyźnie

-1.I3. mgr inż. arch. Magdalena Plizga, Klinika kardiologiczna w Nałęczowie

-1.I4. mgr inż. arch. Emilia Jędrejek, Łaźnie termalne w Celejowie

-1.I5. inż. arch. Karolina Zuba, Brama Powrotów – kaplica cmentarna w Kolbuszowej Dolnej

-1.I6.  inż. arch. Katarzyna Pawłowska, Pensjonat ze studium odnowy biologicznej nad Zalewem Zemborzyckim

-1.I7.  inż. arch. Bartosz Przybyś, Ośrodek Terapii Zaburzeń Odżywiania w technologii budownictwa naturalnego nad jeziorem Wytyckim

-1.I8.  mgr inż. arch. Cecylia Anna Sadurska, Kościół rzymskokatolicki pw. Jana Kantego wraz z domem parafialnym w Lublinie

-1.I9.  mgr inż. arch. Katarzyna Rycek, Kościół rzymskokatolicki przy ulicy Dożynkowej w Lublinie

 

0.S. DWOISTOŚĆ (parter, korytarz przy windach)

0.S1. inż. arch. Ilona Tchórzewska, Schronisko górskie w Gorcach

0.S2. inż. arch. Katarzyna Telepko, Obserwatorium ornitologiczne z funkcją mieszkalną

0.S3. inż. arch. Marta Wieczorek, Muzeum Sztuki Współczesnej na Błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie

0.S4. mgr inż. arch Aneta Zyza, Muzeum Motoryzacji w Lublinie

0.S5. mgr inż. arch. Kinga Bartoszek, Dworzec autobusowy połączony z galerią handlową w Biłgoraju

0.S6. inż. arch. Milena Maciejczak, Dom tancerza ze studium tańca

0.S7. inż. arch. Joanna Korczyńska, Dom artysty malarza w Lublinie

0.S8. mgr inż. arch. Agata Sójka, Rezydencja Saska  – budynek wielorodzinny w Lublinie

0.S9. mgr inż. arch. Paula Wiśniewska, Apartamenty Błonia w Lublinie

0.S10. mgr inż. arch. Paula Korjat, Przystań jachtowa z ekoinformatorium żeglugi wiślanej oraz bazą hotelową w Janowcu

0.S11. inż. arch. Rafał Skała, Klinika weterynaryjna dla małych zwierząt w Lublinie

0.S12. mgr inż. arch. Artur Tomaszek, Komenda Policji z Wydziałami Prewencji w Lublinie

0.S13. mgr inż. arch. Jagoda Statek (w chwili obrony Leśniak), Muzeum Kryminologii w Lublinie

0.S14. mgr inż. arch. Bartłomiej Kasprzak, Centrum Wystawiennicze w rejonie lotniska w Świdniku

0.S15. mgr inż. arch. Oksana Krupchyk, Galeria Sztuki w Lublinie

 

0.D. DOPEŁNIENIE (parter, Aleja Kultur)

0.D1. inż. arch. Dana Romaniuk, Akademia Kinematografii przy ul. Cyruliczej w Lublinie

0.D2. inż. arch. Agata Samborska, Zabudowa uzupełniająca na narożniku ul. Lubartowskiej i ul. Czwartek w Lublinie

0.D3. inż. arch. Klaudia Sajuk, Uzupełniająca zabudowa mieszkaniowo-usługowa przy ul. Hożej w Warszawie

0.D4. mgr inż. arch. Michał Olichwierowicz, Zespół kabin mieszkalnych wraz zapleczem hotelowym, Brimketill, Reykjanesi, Islandia

0.D5. mgr inż. arch. Konrad Opasała, Szkoła filmowo-teatralna w Lublinie

0.D6. inż. arch. Marta Dławichowska, Plomba na Pradze Północ w Warszawie

0.D7. inż. arch. Bartłomiej Milejski, Budynek biurowo - mieszkalny w Częstochowie

 

1.H. DIALOG Z HISTORIĄ (1 piętro, ciche kąty przy windach)

1.H1. mgr inż. arch Magdalena Pisarczyk, Adaptacja dawnej fabryki eternitu w Lublinie na Bronowicki Dom Kultury

1.H2.  mgr inż. arch. Katarzyna Dudek, Rewitalizacja Pałacu Potockich w Lublinie

1.H3.  mgr inż. arch Jagoda Ciechan, Adaptacja i rozbudowa założenia pałacowo-parkowego w Srebrzyszczu. Projekt kompleksu hotelowego

1.H4.  mgr inż. arch. Dominika Rosiak, Muzeum Fotografii w Lublinie

1.H5.  inż.arch. Kacper Gejzak, Adaptacja obiektu dawnej rzeźni miejskiej, przy ul. Turystycznej w Lublinie, na Muzeum Polskich Sił Zbrojnych

1.H6.  mgr inż. arch. Katarzyna Drobek & mgr inż. arch. Karol Knap & mgr inż. arch. Katarzyna Tkaczyk, Rewitalizacja Twierdzy Kłodzko z adaptacją donjonu

1.H7.  mgr inż. arch. Karol Stelmach, Dom dziecka w Kazimierzu Dolnym

1.H8.  mgr inż. arch. Aleksandra Budkowska, Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Zawieprzycach

1.H9.  mgr inż. arch Dominika Watracz, Centrum Festiwalu Filmowego w Kazimierzu Dolnym

1.H10. mgr inż. arch. Magdalena Urbańska, Adaptacja i rozbudowa Czerwonej Karczmy przy ul. Turystycznej w Lublinie. Powrót do pierwotnej funkcji

1.H11. inż. arch. Grzegorz Sidor, Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w parku podworskim w Nowym Krępcu

1.H12. mgr inż. arch. Karolina Ścibior, Hotel w Cukrowni. Adaptacja i rozbudowa zabytkowego zespołu budynków Cukrowni Lublin

1.H13. mgr inż. arch. Aleksandra Siemińska, Adaptacja i rozbudowa spichlerza w Modlinie na hotel

1.H14. inż. arch. Marta Krassowska, Adaptacja dawnej lokomotywowni w Skarżysku-Kamiennej na browar z funkcją restauracyjną

1.H15. inż. arch. Maciej Popik, Rewitalizacja suszarni chmielu przy ul. Biernackiego w Lublinie

1.H16. inż. arch. Elżbieta Gil, Adaptacja kamienicy przy ulicy Targowej 7 w Hrubieszowie na centrum dziedzictwa Hrubieszowa

1.H17. mgr inż. arch. Lucyna Wojnarowska, Wielokulturowa Przystań – Centrum Warsztatowo – Wystawiennicze w Budynku Starej Parowozowni w Rzeszowie

 

1.A. OD NOWA (1 piętro, Aleja Kultur)

1.A1. inż. arch. Karolina Jach, Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej w Sanoku przy ul. Kiczury

1.A2. mgr inż. arch. Aneta Zielińska, Rewitalizacja Wzgórza Karscha w Kielcach

1.A3. mgr inż. arch. Piotr Bogusławski, Zabudowa mieszkaniowa w Lublinie. O kontekście, formie, funkcjonalności

1.A4. mgr inż. arch. Filip Leśniewski, Zintegrowane Centrum Komunikacyjno - Usługowe w Częstochowie

1.A5. inż. arch. Anna Chomik, Rewitalizacja terenów zabudowy wielorodzinnej z wielkiej płyty - fragmentu osiedla Marii Konopnickiej w Lublinie    

 

3.M. MECHANIZM  (3 piętro, Aleja Kultur)

3.M1. mgr inż. arch. Magdalena Piskor, Szkoła projektowania samochodów na terenie dawnego toru testowego FSO w Warszawie

3.M2. mgr inż. arch. Katarzyna Wilczopolska, Ace Cafe Lublin

3.M3. inż. arch. Przemysław Graczyk, Centrum rowerowych sportów ekstremalnych przy ul. Janowskiej w Lublinie

3.M4. inż. arch. Wojciech Mądro, Salon samochodów luksusowych w zabudowie śródmiejskiej w Lublinie

3.M5. inż. arch. Marzena Grela, Centrum motoryzacji dawnej i współczesnej w Lublinie

3.M6. mgr inż. arch. Małgorzata Walczak, Centrum Sportów Motorowych w Lublinie                      

 

INDEKS ALFABETYCZNY AUTORÓW Z PODANIEM LOKALIZACJI ICH PROJEKTÓW

 

Oskar Abramek, -1.W3. (poziom -1)

Katarzyna Bartoszek, -1.R10. (poziom -1)

Kinga Bartoszek, 0.S5. (parter)

Magdalena Baryła, -1.W2. (poziom -1)                                         

Marta Bielak, -1.W7. (poziom -1)

Piotr Bogusławski, 1.A3. (1 piętro)

Aleksandra Budkowska, 1.H8. (1 piętro)

Anna Chomik, 1.A5. (1 piętro)

Anna Chudzik, -1.I2. (poziom -1)

Jagoda Ciechan, 1.H3. (1 piętro)

Marta Dławichowska, 0.D6. (parter)

Katarzyna Drobek (& Karol Knap & Katarzyna Tkaczyk), 1.H6. (1 piętro)

Katarzyna Dudek, 1.H2. (1 piętro)

Vitalii Ferbei ( & Olga Ganyk), -1.R8. (poziom -1)

Aleksandra Frańczuk, -1.W6. (poziom -1)

Olga Ganyk (& Vitalii Ferbei), -1.R8. (poziom -1)

Kacper Gejzak, 1.H5. (1 piętro)

Elżbieta Gil, 1.H16. (1 piętro)

Marta Glinka, -1.P4. (poziom -1)

Przemysław Graczyk, 3.M3. (3 piętro)

Marzena Grela, 3.M5. (3 piętro)

Monika Grobel (podczas obrony Kosmala), -1.P6. (poziom -1)

Paulina Grzyb, -1.W4. (poziom -1)

Karolina Jach, 1.A1. (1 piętro)

Aleksandra Jarosławska, -1.P7. (poziom -1)

Tomasz Jaworski, -1.R7. (poziom -1)

Emilia Jędrejek, -1.I4. (poziom -1)

Aneta Kaliszuk, -1.P3. (poziom -1)

Bartłomiej Kasprzak, 0.S14. (parter)

Karol Knap (& Katarzyna Drobek & Katarzyna Tkaczyk), 1.H6. (1 piętro)

Olesia Kocherzuk, -1.R9. (poziom -1)

Patrycja Koniarska, -1.P8. (poziom -1)

Joanna Korczyńska, 0.S7. (parter)

Paula Korjat, 0.S10. (parter)

Monika Kosmala (dziś Grobel), -1.P6. (poziom -1)

Michał Kordula, -1.P10. (poziom -1)

Marta Krassowska, 1.H14. (1 piętro)

Iwona Krok, -1.R4. (poziom -1)

Katarzyna Krupa -1.N5. (poziom -1)

Iulia Krupchyk, -1.W9. (poziom -1)       

Oksana Krupchyk, 0.S15. (parter)

Aleksandra Kwiatkowska, -1.N4. (poziom -1)

Jagoda Leśniak (w chwili obrony Statek), 0.S13. (parter)

Filip Leśniewski, 1.A4. (1 piętro)

Milena Maciejczak, 0.S6. (parter)

Katarzyna Majkut, -1.W5. (poziom -1)

Wojciech Mądro, 3.M4. (3 piętro)

Bartłomiej Milejski, 0.D7. (parter)

Michał Olichwierowicz, 0.D4. (parter)

Magdalena Olszak, -1.I1. (poziom -1)

Konrad Opasała, 0.D5. (parter)

Katarzyna Pawłowska, -1.I6. (poziom -1)

Michał Pieczka, -1.N1. (poziom -1)

Karolina Piotrowska, -1.R5. (poziom -1)

Magdalena Pisarczyk, 1.H1. (1 piętro)

Magdalena Piskor, 3.M1. (3 piętro)

Magdalena Plizga, -1.I3. (poziom -1)

Maciej Popik, 1.H15. (1 piętro)

Bartosz Przybyś, -1.I7. (poziom -1)

Mikołaj Przygrodzki, -1.P9. (poziom -1)

Aleksandra Romak, -1.P5. (poziom -1)

Dana Romaniuk, 0.D1. (parter)

Dominika Rosiak, 1.H4. (1 piętro)

Katarzyna Rycek, -1.I9. (poziom -1)

Agata Rydzik, -1.N2. (poziom -1)

Cecylia Anna Sadurska, -1.I8. (poziom -1)

Klaudia Sajuk, 0.D3. (parter)

Agata Samborska, 0.D2. (parter)

Karolina Ścibior, 1.H12. (1 piętro)

Grzegorz Sidor, 1.H11. (1 piętro)

Aleksandra Siemińska, 1.H13. (1 piętro)

Rafał Skała, 0.S11. (parter)

Justyna Sobczuk, -1.N3. (poziom -1)     

Agata Sójka, 0.S8. (parter)

Jagoda Statek (w chwili obrony Leśniak), 0.S13. (parter)

Karol Stelmach 1.H7. (1 piętro)

Magdalena Szabała, -1.R2. (poziom -1)

Agata Szczepanowska, -1.R3. (poziom -1)

Ilona Tchórzewska, 0.S1. (parter)

Katarzyna Telepko, 0.S2. (parter)

Katarzyna Tkaczyk (& Karol Knap & Katarzyna Drobek), 1.H6. (1 piętro)

Natalia Tkaczyk, -1.R1. (poziom -1)

Natalia Toboła, -1.P11. (poziom -1)

Artur Tomaszek, 0.S12. (parter)

Bartłomiej Tymosiak, -1.P2. (poziom -1)

Magdalena Urbańska, 1.H10. (1 piętro)

Małgorzata Walczak, 3.M6. (3 piętro)

Dominika Watracz, 1.H9. (1 piętro)

Katarzyna Wilczopolska, 3.M2. (3 piętro)

Emilia Wicik, -1.W8. (poziom -1)

Marta Wieczorek, 0.S3. (parter)

Paula Wiśniewska, 0.S9. (parter)

Lucyna Wojnarowska, 1.H17. (1 piętro)

Paweł Woźniak, -1.R6. (poziom -1)

Aleksandra Wójcik, -1.W1. (poziom -1)                                                         

Aneta Zielińska, 1.A2. (1 piętro)

Elżbieta Ziemba, -1.P1. (poziom -1)

Karolina Zuba, -1.I5. (poziom -1)

Aneta Zyza, 0.S4. (parter)

 

 

        

PROMOTORZY I LOKALIZACJA WYKONANYCH POD ICH KIERUNKIEM PROJEKTÓW

 

dr inż. arch. Kamila Boguszewska: poziom -1: -1.N4, -1.W4, -1.R4, -1.I9, 1 piętro: 1.H4, 1.H5, 1.H11, 1.H14, 1.H16

mgr inż. arch. Roman Dziedziejko: 1 piętro: 1.H2, 3 piętro: 3.M6

dr inż. arch. Łukasz Flaga: poziom -1: -1.I8, 1 piętro: 1.H10, 1.A4, 3 piętro: 3.M2

dr inż. arch. Dariusz Gaweł: poziom -1: -1.W8, 1 piętro: 1.H8

mgr inż. arch. Piotr Gleń: 1 piętro: 1.H6

dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska: poziom -1: -1.W5

dr inż. arch. Maciej Kłopotowski: poziom -1: -1.P1, -1.I5, parter: 0.S1, 0.S8, 0.S9

dr inż. arch. Jacek Knothe:        poziom -1: -1.N5

mgr inż. arch. Bartłomiej Kożuchowski: 3 piętro: 3.M1

mgr inż. arch. Karol Krupa: 1 piętro: 1.H6

dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski: poziom -1: -1.W2, -1.P7, -1.P11, -1.R2, -1.I3, -1.I4, parter: 0.S3, 0.S5, 0.S12, 0.S13, 0.D6, 1 piętro: 1.H6, 1.H7

dr inż. arch. Halina Landecka: poziom -1: -1.N3, -1.R6, -1.R7, parter: 0.S6, 0.S7, 1 piętro: 1.H1, 1.H9 1.H17, 3 piętro: 3.M4, 3.M5

mgr inż. arch. Michał Leszczyński: poziom -1:  -1.P3, -1.P9, -1.I2, parter: 0.S4, 1 piętro: 1.H3, 1.H12

dr inż. arch. Romuald Loegler: 1 piętro: 1.A2

dr inż. arch. Natalia Przesmycka: poziom -1: -1.W1, -1.W7, -1.N1, -1.N2, -1.P8, -1.R1, -1.I7, parter: 0.D1

mgr inż. arch. Elżbieta Pytlarz: poziom -1: -1.P2, -1.P5 -1.R3, -1.R5, parter: 0.S2, 0.D2, 0.D3, 0.D7, 0.S11, 1 piętro: 1.A3

dr inż. arch. Marzena Siestrzewitowska: 1 piętro: 1.A1, 1.A5

mgr inż. arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski: parter: 0.D4

mgr inż. arch. Marek Szcześniak: poziom -1: -1.W6, parter: 0.S10 

dr hab. inż. prof. PL Bogusław Szmygin: 1 piętro: 1.H6

dr hab. Inż. arch. prof. PL Jan Wrana: poziom -1: -1.W3, -1.W9, -1.P4, -1.P6, -1.P10, -1.R8, -1.R9, -1.I1, -1.I6, parter: 0.S5, 0.S14, 0.S15, 0.D5, 1 piętro:  1.H13, 1.H15, 3 piętro: 3.M3