27 marca 2018

28.03.2018 - Godziny dziekańskie

W dniu 28.03.2018r. od godziny 1200

Prodziekan ds. studenckich dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski

ogłasza

godziny dziekańskie dla studentów WBiA.