5 kwietnia 2018

III Lubelskie Forum Drogowe pt. "Puławski węzeł drogowy ", Puławy 2018

W dniach od 5 do 6 kwietnia 2018 r. w Puławach odbywa się III Lubelskie Forum Drogowe  pt. "Puławski węzeł drogowy ",

którego współorganizatorem są: Polski Kongres Drogowy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Lublin oraz Katedra Dróg i Mostów -Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Honorowym patronatem III Lubelskie Forum Drogowe objęli:

Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski, Prezydent Puław Pan Janusz Grobel.

Tematami przewodnimi III Lubelskiego Forum Drogowegofunkcjonowanie puławskiego węzła drogowego w perspektywie zbliżającego się ukończenia realizacji dojazdu do mostu na Wiśle na obwodnicy Puław, współdziałanie różnych szczebli administracji w realizacji inwestycji pełniących ważne funkcje komunikacyjne oraz zadania administracji drogowej w poprawianiu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym szczególnie współpraca z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej.

 

W III Lubelskim Forum Drogowymwezmą udział pracownicy Katedry Dróg i Mostów oraz członkowie Koła Naukowego Drogowców i Mostowców, a także znaczna grupa studentów Wydziału Budownictwa i Architektury PL 

Przewidziano wystąpienia przedstawicieli Katedry Dróg i Mostów oraz Koła Naukowego Drogowców i Mostowców:

  • Wpływ wahań ruchu drogowego na drogach o charakterze rekreacyjnym na poziom hałasu drogowego - mgr inż. Marcin Dębiński, dr inż. Janusz Bohatkiewicz Politechnika Lubelska,
  • Badania hałasu dla wybranych dylatacji mostowych - mgr inż. Michał Jukowski, dr inż. Janusz Bohatkiewicz Politechnika Lubelska, 
  • Węzeł drogowy typu odwrócone karo - analiza możliwości zastosowania innowacyjnego rozwiązania w Lublinie - mgr inż. Piotr Wójcik, absolwent specjalności Drogi, Mosty i Ekoinfrastruktura Politechniki Lubelskiej,
  • "Miasteczko holenderskie" w Puławach po latach: ocena projektu i jego efektów – dr inż. Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska. 

Szczegółowe informacje  można zobaczyć pod poniższym adresem: 
http://kongresdrogowy.pl/konferencja/97-iii-lubelskie-forum-drogowe-pulawski-wezel-drogowy#program