11 kwietnia 2018

25.04.2018 – Seminarium wydziałowe połączone z posiedzeniem Komisji ds. przewodów doktorskich

Szanowni Państwo,

 

W dniu 25 kwietnia 2018 r., o godzinie 10:15 w Auli II (WBiA) odbędzie się seminarium naukowe, na którym dwaj prelegenci przedstawią wyniki przeprowadzonych badań i rozwiązanie problemu naukowego w ramach realizacji przewodu doktorskiego pt.:

  • Kompozyt wapienno-konopny jako materiał ścienny spełniający wymagania zrównoważonego rozwoju w budownictwie” – Pan mgr inż. Przemysław Brzyski

Promotor – dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek

Promotor pomocniczy – dr inż. Magdalena Grudzińska

 

  • Zastosowanie mikrofal podczas wykonywania i naprawy nawierzchni asfaltowej” – Pan mgr inż. Maciej Maliszewski

Promotor – dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM

Promotor pomocniczy – dr inż. Agnieszka Woszuk

 

Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego udziału w seminarium.

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji

ds. Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie Budownictwo

Dr hab. inż. Wojciech Franus, Prof. PL