10 maja 2018

6-14 maja 2018r. niedostępny parking za Wydziałem Inżynierii Środowiska

Uwaga studenci studiów niestacjonarnych! 

W dniach 11-13 maja jest wspólny zjazd wszystkich lat studiów, który dodatkowo pokrywa się z imprezą "Juwenalia 2018". W związku z organizacją koncertów w ramach Lubelskich Dni Kultury Studenckiej "Juwenalia 2018" w dniach 6-14 maja br. parking za Wydziałem Inżynierii Środowiska będzie niedostępny studentów Politechniki Lubelskiej. Jednocześnie informujemy, że we wspomnianym terminie parkowanie samochodów wzdłuż ulicy Wapiennej również jest zabronione z uwagi na ciężki sprzęt obecny przy obsłudze imprezy. 
Uprzejmie prosimy o parkowanie pojazdów poza terenem kampusu PL lub
przyjazd środkami komunikacji zbiorowej