23 maja 2018

06.06.2018 – Seminarium wydziałowe połączone z posiedzeniem Komisji ds. przewodów doktorskich

Szanowni Państwo,

 

W dniu 06 czerwca 2018 r., o godzinie 10:15 w Auli II (WBiA) odbędzie się seminarium naukowe, na którym:

  • Pan mgr inż. Michał Pieńko przedstawi wyniki przeprowadzonych badań i rozwiązanie problemu naukowego w ramach realizacji przewodu doktorskiego pt.: „Dobór kryteriów oceny nośności węzłów rusztowań budowlanych”.

Promotor – dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL

  • Pan mgr inż. Wojciech Andrzejuk przedstawi założenia i sposób rozwiązania problemu naukowego w ramach pracy pt.: „Kształtowanie i ocena adhezji asfaltów do wybranych kruszyw naturalnych i sztucznych pod kątem trwałości mieszanek mineralno-asfaltowych”.

Opiekun naukowy – dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek

 

Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego udziału w seminarium.

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji

ds. Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie Budownictwo

Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus