1 czerwca 2018

14.06.2018 - Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Macieja Maliszewskiego pt.: „Zastosowanie mikrofal podczas wykonywania i naprawy nawierzchni asfaltowej”

Dziekan oraz Rada Wydziału Budownictwa i Architektury

Politechniki Lubelskiej

zawiadamiają,

że w dniu 14 czerwca 2018 r., o godz. 1015  w sali 101 Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, przy ul. Nadbystrzyckiej nr 40 w Lublinie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy  doktorskiej

mgr. inż. Macieja Maliszewskiego

pt.: „Zastosowanie mikrofal podczas wykonywania i naprawy nawierzchni asfaltowej”

 

Promotor pracy:

dr hab. inż. Adam Zofka
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie

Promotor pomocniczy

dr inż. Agnieszka Woszuk
Politechnika Lubelska

          

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Antoni Szydło
Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. Paweł Mieczkowski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

_____________________________________________________________________________

 

Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można się zapoznać w bibliotece  WBiA PL  przy  ul. Nadbystrzyckiej nr 40 w Lublinie.

Streszczenie pracy doktorskiej z recenzjami dostępne jest na stronie http://wbia.pollub.pl/pl/o-wydziale/przewody-doktorskie/recenzje-w-przewodzie-doktorskim.