27 czerwca 2018

11.07.2018 - Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Przemysława Brzyskiego pt: „Kompozyt wapienno – konopny jako materiał ścienny spełniający zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie”

Dziekan oraz Rada Wydziału Budownictwa i Architektury

Politechniki Lubelskiej

zawiadamiają,

że w dniu 11 lipca 2018 r., o godz. 1015  w Auli nr II Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, przy ul. Nadbystrzyckiej nr 40 w Lublinie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy  doktorskiej

mgr. inż. Przemysława Brzyskiego

 

pt.: „Kompozyt wapienno – konopny jako materiał ścienny spełniający zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie”

 

 

Promotor pracy:
dr hab. inż. Danuta Barnat - Hunek
Politechnika Lubelska

Promotor pomocniczy
dr inż. Magdalena Grudzińska
Politechnika Lubelska

Recenzenci:
dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz
Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. Piotr Woyciechowski
Politechnika Warszawska

_____________________________________________________________________________

 

Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można się zapoznać w bibliotece  WBiA PL  przy  ul. Nadbystrzyckiej nr 40 w Lublinie.

Streszczenie pracy doktorskiej z recenzjami dostępne jest na stronie http://wbia.pollub.pl/pl/o-wydziale/przewody-doktorskie/recenzje-w-przewodzie-doktorskim.

 

Lublin, dnia 27 czerwca  2018 r.