24 sierpnia 2018

05.09.2018 – Seminarium wydziałowe połączone z posiedzeniem Komisji ds. przewodów doktorskich

Szanowni Państwo,

 

W dniu 05 września 2018 r., o godzinie 10:15 w Auli II (WBiA) odbędzie się seminarium naukowe, na którym prelegenci przedstawią założenia i sposób rozwiązania problemu naukowego:

  • Struktura i właściwości kompozytów betonowych modyfikowanych dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych i nanodomieszki C-S-H” – Pan mgr inż. Bartosz Szostak, opiekun naukowy: dr hab. inż. Grzegorz Golewski, prof. PL
  • Metoda harmonizacji wykonania procesów wieloobiektowego przedsięwzięcia budowlanego” – Pan mgr inż. Michał Tomczak, opiekun naukowy: dr hab. inż. Piotr Jaśkowski
  • Wpływ typologii szkieletu zeolitów na proces hydratacji cementu stosowanego w tynkach renowacyjnych” – Pani mgr inż. Joanna Styczeń, opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Wojciech Franus

 

Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego udziału w seminarium.

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji

ds. Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie Budownictwo

Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus