17 września 2018

01.10.2018 - Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Dziekan i Rada

Wydziału Budownictwa i Architektury
Politechniki Lubelskiej

mają zaszczyt zaprosić

STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

na

WYDZIAŁOWĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO
2018/2019

która odbędzie się 1 października 2018 roku o godzinie 12:00 
w Auli AIII (nowa część budynku Wydziału, IV/V piętro)

przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie

Dzień 1 października 2018 roku (poniedziałek) jest wolny od zajęć dydaktycznych od 8 do 16.

Obecność studentów pierwszego roku na wydziałowej inauguracji jest obowiązkowa

ze względu na złożenie ślubowania

Inauguracja pierwszego roku studiów niestacjonarnych odbędzie się w dniu 5 października (piątek) o godzinie 15.45 w sali 201