5 października 2018

24-10-2018 Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Pieńko

               Dziekan oraz Rada Wydziału Budownictwa i Architektury

Politechniki Lubelskiej

 

zawiadamiają,

 

że w dniu 24 października 2018 r., o godz. 1015  w Auli nr II Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, przy ul. Nadbystrzyckiej nr 40 w Lublinie, odbędzie się

 

publiczna obrona rozprawy  doktorskiej mgr. inż. Michała Pieńko pt.: „Dobór kryteriów oceny nośności węzłów rusztowań budowlanych”

 

Promotor pracy:

dr hab. inż. Ewa Błazik - Borowa
Politechnika Lubelska         

Recenzenci:

dr hab. inż. Lucjan Ślęczka
Politechnika Rzeszowska

dr hab. inż. Adam Glema
Politechnika Poznańska

_____________________________________________________________________________

Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można się zapoznać w bibliotece  WBiA PL  przy  ul. Nadbystrzyckiej nr 40 w Lublinie.

Streszczenie pracy doktorskiej z recenzjami dostępne jest na stronie http://wbia.pollub.pl/pl/o-wydziale/przewody-doktorskie/recenzje-w-przewodzie-doktorskim.

 

Lublin, dnia 8 października 2018 r.