17 października 2018

I Studenckie Warsztaty Drogowe

W dniach 18-19 października 2018 r. na Politechnice Białostockiej odbędą się warsztaty studenckie pn. „I Studenckie Warsztaty Drogowe”. Warsztaty odbędą się w ramach Latającego Uniwersytetu Drogowego (LUD) – dodatkowe informacje nt. LUD poniżej.

Organizatorami warsztatów są: Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, Katedra Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku. Uroczyste otwarcie warsztatów poprowadzi Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Prof. zw. dr hab. inż. Michał Bołtryk.

Sponsorem warsztatów jest firma ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

Uczestnikami warsztatów są studenci Studenckiego Koła Naukowego „Drogowiec” Politechniki Białostockiej oraz Koła Naukowego Drogowców i Mostowców Politechniki Lubelskiej – łącznie 30 osób.

Głównym celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy i zapoznanie się z: najnowszymi badaniami laboratoryjnymi asfaltów drogowych i mieszanek mineralno-asfaltowych, badaniami cech eksploatacyjnych i właściwości nawierzchni drogowych, trendami w projektowaniu uspokojenia ruchu oraz analizami kosztów w zakresie drogownictwa.

Warsztaty poprowadzą pracownicy Politechniki Białostockiej i Politechniki Lubelskiej oraz pracownicy Działu Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt Sp. z o.o. pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Błażejowskiego.

Latający Uniwersytet Drogowy (LUD) to nowa, nieformalna inicjatywa stworzona przez pracowników naukowych Politechniki Lubelskiej i Politechniki Białostockiej mająca na celu wymianę oraz przekazywanie doświadczeń naukowych i praktycznych w zakresie budownictwa drogowego. LUD zorientowany jest głównie na działania edukacyjne oraz badawcze w powiązaniu z praktyką. W zakres działań wchodzą m.in.:

 

  • wykłady, warsztaty, seminaria i inne formy przekazywania wiedzy,
  • integracja środowiska studentów specjalności drogowych i drogowo-mostowych,
  • integracja środowiska drogowego w zakresie wiedzy, propagowania wyników niezależnych badań i najlepszych praktyk w drogownictwie,
  • badania naukowe mające na celu rozwiązywanie praktycznych problemów drogownictwa.

 

LUD zaprasza do współpracy wszystkich chętnych – zgłoszenia prosimy kierować do: dr. inż. Janusza Bohatkiewicza (j.bohatkiewicz@pollub.pl) oraz dr inż. Marty Wasilewskiej (marta.wasilewska@pb.edu.pl).