24 października 2018

Dr inż. Agnieszka Woszuk innowacyjnym młodym liderem nauki

Dr inż. Agnieszka Woszuk z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 w kategorii „Innowacyjny młody lider nauki”. Pani doktor została wyróżniona za realizację projektu pt. „Zastosowanie funkcjonalnych struktur zeolitowych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w procesie spieniania asfaltu”.

 

Laureatka nagrody opracowała innowacyjny sposób wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej o temperaturze produkcji obniżonej o 20-30ºC w oparciu o spienienie asfaltu, poprzez dodatek zeolitów pochodzących z popiołów lotnych. ̶ Dzięki tej metodzie firmy z branży budownictwa drogowego będą mogły zwiększyć ilość realizowanych zamówień i jakość oferowanych usług. Poprawi się również rentowność przedsiębiorstwa w wyniku zmniejszenia energochłonności produkcji ̶ podkreśla dr inż. Agnieszka Woszuk z Katedry Geotechniki.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest ogólnopolskim wyróżnieniem, które pozwala docenić najbardziej innowacyjne projekty realizowane przy udziale środków z programów unijnych i krajowych.

Wręczenie nagród odbyło się 19 października 2018 roku podczas 3 edycji Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 w Uniejowie. Jest to wydarzenie gospodarcze poświęcone nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom oraz nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj w oparciu o krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje. Forum zgromadziło około 1000 uczestników, którzy wzięli udział w debatach, konferencji i szkoleniach poświęconych innowacjom i zrównoważonemu rozwojowi.