30 października 2018

I Studenckie Warsztaty Drogowe

W dniach 18-19.10.2018r. członkowie Naszego Koła Drogowców i Mostowców oraz Koła SKN Drogowiec uczestniczyli w zorganizowanych po raz pierwszy warsztatach w ramach „Latającego Uniwersytetu Drogowego”, które odbyły się na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Latający Uniwersytet Drogowy oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku. Sponsorem warsztatów był ORLEN Asfalt Sp. z.o.o., natomiast patronatem medialnym był - Portal drogowy www.edroga.pl

Celami warsztatów było pogłębienie wiedzy oraz zapoznanie się z najnowszymi metodami badań asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych, parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni drogowych, analizami ruchu pojazdów i hałasu drogowego, trendami w projektowaniu uspokojenia ruchu oraz analizami kosztów w zakresie drogownictwa oraz integracja studentów Politechniki Białostockiej i Lubelskiej.

Przez 2 dni studenci z obu Politechnik pracowali w 6 osobowych zespołach. Każda z grup wzięła udział w 5 warsztatach prowadzonych przez pracowników Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej oraz pracowników Działu Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt Sp. z.o.o.

Program warsztatów:
1. Projekt uspokojenia ruchu dla wybranego obszaru miasta.
2. Analiza właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych.
3. Analiza kosztów życia drogi.
4. Badanie asfaltu metodą MSCR (Multiple Stress Creep Recovery test).
5. Analiza trwałości zmęczeniowej mieszanek mineralno-asfaltowych.

Warsztaty były cennym doświadczeniem dla studentów i po owocnej pracy już zaplanowano kolejne spotkania z cyklu  „Latającego Uniwersytetu Drogowego”.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z wydarzenia pod linkiem.