9 listopada 2018

14.11.2018 – Seminarium wydziałowe połączone z posiedzeniem Komisji ds. przewodów doktorskich

Szanowni Państwo,

 

W dniu 14 listopada 2018 r., o godzinie 10:15 w Auli II (WBiA) odbędzie się seminarium naukowe, na którym mgr inż. Bartosz Kawecki przedstawi założenia i sposób rozwiązania problemu naukowego pt.  „Dobór parametrów modeli obliczeniowych pełnych dźwigarów z drewna klejonego wzmocnionych materiałami polimerowymi”. Opiekunem naukowym jest Pan dr hab. inż. Jerzy Podgórski, prof. PL

 

Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego udziału w seminarium.

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji

ds. Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie Budownictwo

Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus