15 listopada 2018

28.11.2018 – Seminarium wydziałowe połączone z posiedzeniem Komisji ds. przewodów doktorskich

Szanowni Państwo,

 

W dniu 28 listopada 2018 r., o godzinie 10:15 w Auli II (WBiA) odbędzie się seminarium naukowe, na którym:

  • Pan mgr inż. Aleksander Robak przedstawi wyniki przeprowadzonych badań i rozwiązanie problemu naukowego w ramach realizacji przewodu doktorskiego pt.: „Analiza wpływu uszkodzeń eksploatacyjnych elementów konstrukcji rusztowań na ich nośność”.

Promotor – dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL; promotor pomocniczy – dr inż. Jarosław Bęc

  • Pan mgr inż. Łukasz Jabłoński przedstawi wyniki przeprowadzonych badań i rozwiązanie problemu naukowego w ramach realizacji przewodu doktorskiego pt.: „Wpływ parametrów styku na pracę statyczną żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym”.

Promotor – Prof. dr hab. inż. Anna Halicka

 

Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego udziału w seminarium.

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji

ds. Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie Budownictwo

Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus