26 listopada 2018

Wtorek 27 XI 19:45 – wykład Huberta Mącika – Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie

We wtorek 27 listopada o godz. 19:45, na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, wykład "Aktualne problemy ochrony zabytków w Lublinie” wygłosi Hubert Mącik – Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie. Opowie o różnorodnych doświadczeniach związanych z ochroną wartościowej architektury. Także tych, które podejmował wcześniej jako społecznik. Opowie również o tym jak kierowane przez niego Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie działa na rzecz jakości architektury innymi metodami niż typowo administracyjne i jak udaje mu się przekonywać inwestorów do poszanowania wartości obiektów nie objętych prawną opieką konserwatorską.

wtorek, 27 listopada 2018 roku, godz. 19:45

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej,

ul. Nadbystrzycka 40, aula III (430) – IV piętro – nowe skrzydło


Hubert Mącik jest Miejskim Konserwatorem Zabytków w Lublinie od 2012 roku. W Urzędzie Miasta Lublin pracuje od 2009 roku. Jednak działalność na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego zaczął już wcześniej. Realizował ją między innymi aktywnie działając w Forum Rozwoju Lublina.

 

Hubert Mącik jest autorem licznych artykułów i prac. Wśród ich tematów jest zarówno architektura i urbanistyka bardzo dawna, jak i ta sprzed kilkudziesięciu i sprzed kilkunastu lat. W tym jest autorem bardzo interesujących refleksji dotyczących formy otwartej. Jako swoje zainteresowania badawcza wymienia: historię urbanistyki i architektury nowożytnej w Europie Środkowej; ochronę dziedzictwa kulturowego, w szczególności krajobrazu kulturowego; architekturę i urbanistykę modernizmu; dzieje regionalne terenów Lubelszczyzny i Podkarpacia (dawnego pogranicza Małopolski i Rusi Koronnej).

 

Od 2016 roku Hubert Mącik wspólnie z architektem Grzegorzem Kaczorem uczestniczy w poświęconych architekturze Lublina audycjach Lubelski atlas historyczny, które prowadzi Magdalena Grudniewska, a które można słuchać w każdym tygodniu na antenie Polskiego Radia Lublin, a także w internecie https://www.radio.lublin.pl/ramowka/57fe2e4c83ba88b0303c986a

 

Hubert Mącik od 2014 roku jest adiunktem w Zakładzie Muzeologii Instytutu Archeologii na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2008-2009 pracował w Urzędzie Miasta w Opolu Lubelskim, zaś w latach 2007-2008 w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym.

Hubert Mącik z wykształcenia jest prawnikiem (ukończył studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej) i historykiem sztuki (studia ukończył i doktorat obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim).